TẬP HUẤN VỀ CÔNG CỤ KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG VÀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CHO THANH NIÊN HỌC NGHỀ

Tháng Năm 13, 2017, 5:16 sáng, 49 lượt xem

   “ Chúng ta không nên giả định, không nên chỉ dựa vào quan sát bản thân; Chúng ta nhìn […]

 

 “ Chúng ta không nên giả định, không nên chỉ dựa vào quan sát bản thân;

Chúng ta nhìn vấn đề một cách tổng thể hơn để đưa ra một quyết định tốt nhất” đó là 2 bài học rút ra trong ngày làm việc sôi nổi dành cho những người sử dụng bộ công cụ khảo sát thị trường Market scan).

Giảng viên Feliz Fernando và các thành viên trong lớp khởi động ngày làm việc thứ 3 bằng một điệu nhảy “Rumba” đầy sôi động và cuốn hút. Sau khi khởi động xong các thành viên trong lớp được giao ngay nhiệm vụ ôn lại bài cũ. Một hoạt động nhóm tiếp tục được thực hiện và các nhóm đã tham gia nhiệt tình đóng góp ý kiến và cùng nhau nhắc lại những kiến thức đã được học ngày hôm trước. Qua hoạt động đó giúp giảng viên biết được những kiến thức mà mình đưa ra đã được các thành viên trong lớp tiếp cận đầy đủ chưa.

Tiếp tục tìm hiểu sâu vào bộ công cụ “ Khảo sát thị trường (Market Scan)”. Giảng viên đưa ra một vấn đề chung trong Market Scan” để các nhóm cùng nhau trải nghiệm và thảo luận.

Các nhóm đang tập trung thảo luận

Sau một thời gian bàn luận sôi nổi và đưa ra ý kiến các thành viên của từng nhóm được lên chia sẻ những vấn đề gặp phải trong quá trải nghiệm và xử lý bộ công cụ.

Các nhóm cùng nhau lên chia sẻ

Giảng viên Feliz Fernando tiếp tục đưa ra những kiến thức trọng tâm về bộ công cụ khảo sát bằng cách nhận xét về phương pháp và kết quả mà hai nhóm đã thực hiện được.

Nhận xét và tổng kết của giảng viên

Qua hoạt động nhóm trên hầu hết các nhóm đều chưa hiểu rõ hết cách lấy thông tin phù hợp để nhập vào từng phần của câu trả lời. Và đặc biệt là nhập thông tin cho mục  “Implcation (diễn giải)” trong phần trả lời các câu hỏi được giảng viên nhấn mạnh và giải thích rất cụ thể.

Giảng viên đa chỉ ra 2 bài học rút ra sau quá trình làm việc của 2 nhóm là “ Chúng ta không nên giả định, không nên chỉ dựa vào quan sát bản thân; Chúng ta nhìn vấn đề một cách tổng thể hơn để đưa ra một quyết định tốt nhất”

Đồng thời giảng viên cũng nêu lên bản chất của bộ công cụ khảo sát thị trường ( market scan) là phải hiểu rõ về từng câu hỏi và cách chọn lọc thông tin nhập liệu cho phần trả lời chính xác, từ đó người đi khảo sát thị trường mới lấy được những thông tin cần thiết mà chúng ta cần cho dự án.

Trở lại vấn đề trả lời mỗi câu hỏi của bộ công cụ khảo sát thì ta phải trả lời 3 câu hỏi (What?, So what?, Now what?) . Giảng viên đã phân tích từng câu hỏi một và chỉ ra để điền chính xác vào mục “Implication” trong phần trả lời thì ta phải trả lời được câu hỏi “ Now what?”, “Implication” chính là “ Now what?”.

Trong 7 bước của bộ công cụ Market scan thì việc diễn giải các nội dung trong mục implcation rất quan trọng. Càng về sau thì phần diễn giải sẽ được tập trung và chi tiết hơn, hướng đến dự án cụ thể mình làm. Chính vì vậy mà các câu hỏi trong bộ công cụ không quá cụ thể để linh hoạt hoạt hơn, phù hợp với từng dự án, không bỏ sót đối tượng mình cần.

Khép lại 3 ngày làm việc với bộ công cụ khảo sát thị trường (market scan) giảng viên nhắc lại 7 bước trong bộ công cụ:

  • Bước 1: Phân tích thông tin/số liệu cấp quốc gia
  • Bước 2: Phân tích thông tin/số liệu cấp tỉnh/thành phố
  • Bước 3: Khảo sát thị trường: Phân tích nhóm đối tượng thanh niên
  • Bước 4: Phân tích lĩnh vực ngành nghề
  • Bước 5: Phân tích thị trường lao động
  • Bước 6: Phân tích tổ chức
  • Bước 7: Phân tích hồ sơ việc

Và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khảo sát thị trường và bản chất của công cụ Market scan từ đó ta có thể xây dựng được kế hoạch khảo sát thị trường phù hợp với dự án của mình.

 

Một ngày làm việc sôi nổi đã kết thúc với sự chia sẻ nhanh của giảng viên về “chuỗi giá trị” hứa hẹn chúng ta có một nội dung  tập huấn khá thú vị vào một thời gian sắp tới.

Thu Hằng

Trường TC Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long

BTL Plan