Lịch trực văn phòng – Tháng 5

Tháng Năm 13, 2017, 1:23 chiều, 54 lượt xem

  STT 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Thứ […]

 

STT 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Thứ T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4
Sáng Phượng Phượng Hằng Hằng Thắm Hằng Thắm Phượng Hằng Thắm Phượng Thắm Hằng Phượng Phượng Thắm Hằng
Chiều Phượng Phượng Hằng Thắm Thắm Hằng Thắm Phượng Hằng Thắm Hằng Thắm Hằng Phượng Phượng Thắm Hằng

 

Thời gian trực
Sáng: 8h đến 11h30 – Chiều: từ 13h30′ đến 17h
Danh sách cán bộ trực: Đào Thị Thắm, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Xuân Huệ, Tô Minh Phượng
1: Đào Thị Thắm : ĐT 098506974
2: Nguyễn Thị Thu Hằng ĐT 0987559924
3: Tô Minh Phượng ĐT 098452996
4: Hoàng Xuân Huệ ĐT 0989583975 Phụ trách văn phòng TS Plan

BTL Plan