Bạn tự làm nên số phận của mình

Tháng Tám 8, 2017, 2:11 chiều

KỸ NĂNG MỀM VỚI LỚP KTLĐÔCN 2 – K34 TRƯỜNG CĐXDCT ĐÔ THỊ

Tháng Năm 12, 2017, 3:45 chiều

Đến với lớp KTLĐÔCN 2 – K34 tại trường CĐXDCT Đô Thị trong chuyên đề Kỹ năng mềm, chúng tôi […]